image banner
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Kiến tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

    Sáng  ngày 29/02/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Kiến long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự và chỉ đạo Đại Hội có đ/c Nguyễn Lương Sinh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Tuy Hòa  và đ/c Nguyễn Minh Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Kiến.
    Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ qua 2019-2024 và đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ mới 2024-2029, kiểm điểm hoạt động của Ban thường trực UBMTTQVN xã Hòa Kiến nhiệm kỳ 20219-2024 và đề ra hoạt động trong nhiệm kỳ mới 2024-2029. Nghe báo cáo tham luận của Ban công tác Mặt trận thôn Quan Quang, Hội LHPN xã Hòa Kiến, HTX/NN KDDVTH Hòa Kiến 2. Nghe phát biểu chỉ đạo của UBMTTQVN thành phố Tuy Hòa và Đảng ủy xã Hòa Kiến.
    Đại hội đã hiệp thương ra mắt UBMTTQVN xã Hòa Kiến với 37 thành viên, tại phiên họp lần thứ nhất bà Dương Thị Như Thuở được bầu làm Chủ tịch UBMTTQVN xã Hòa Kiến nhiệm kỳ 2024-2029, Đại hội cũng hiệp thương chọn 09 đại biểu đi dự Đại hội UBMTTQVN thành phố Tuy Hòa nhiệm kỳ 2024-2029 vào cuối tháng 4 sắp tới.
    

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ HÒA KIẾN
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ HÒA KIẾN
Chịu trách nhiệm nội dung: 
Địa chỉ: Thôn Xuân Hòa, Xã Hòa Kiến, Thành Phố Tuy Hoà, Phú Yên
Điện thoại: 02573847205 -
 Email: hoakien.tuyhoa@phuyen.gov.vn